Wydarzenia 2016


06.07.2016

II Rajd Pieszy szlakiem „Hubala”

Trasa, którą przeszli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy wraz z opiekunami to odcinek 11 km. Szlak rozpoczyna się na ulicy Sikorskiego i niemal w większej części prowadzi lasem wzdłuż rzeki Brzuśnia. Po 20 minutach marszu dotarliśmy do części lasu zwanej przez lokalnych mieszkańców „Sacharynką”. W tym miejscu znajduje się pomnik upamiętniający śmierć ks. Stanisława Klimeckiego ówczesnego proboszcza drzewickiej parafii zamordowanego przez żołnierzy niemieckich 9 września 1939 r.

Drugi etap naszej wycieczki to miejscowość Bieliny, w której znajduje się zabytkowy drewniany kościół - jak podają źródła obecny kościół został wzniesiony około 1780 r. Po ponad godzinnym marszu przyszedł czas na odpoczynek, aby móc się posilić i kontynuować dalszą wędrówke szlakiem prowadzącym ponownie wzdłuż rzeki w kierunku miejscowości Brzustowiec. Przemierzając dalszą trasę mogliśmy podziwiać malownicze leśne krajobrazy z pagórkami występującymi na tym terenie.

Ostatnią atrakcją na szlaku było wspólne ognisko na łące, po którym dalszą trasę do Drzewicy kontynuowaliśmy również pieszo.

09.06.2016

XII Prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach

W dniu 9 czerwca 2016 roku uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy wyruszyli w daleką drogę, aby wziąć udział w Koncercie Finałowym XII Prezentacji Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego w Łazach k/ Zawiercia.
Do udziału w występach artystycznych tegorocznego Koncertu finałowego XII Prezentacji zakwalifikowały się
W imprezie wzięło udział ok. 400 osób niepełnosprawnych i 50 opiekunów a także osoby zainteresowane działalnością warsztatów.
Organizatorzy, oprócz obejrzenia występów scenicznych niepełnosprawnych artystów oraz ich dorobku rękodzielniczego oferowali wiele dodatkowych atrakcji: wstępu do Parku Wodnego „Jura”, zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu.
Prezentacje WTZ-tów to impreza cykliczna o charakterze integracyjnym, której głównym celem jest aktywizacja artystyczna osób niepełnosprawnych oraz promocja ich twórczości poprzez występy sceniczne i wystawy wyrobów rękodzielniczych.
Podsumowaniem Koncertu Finałowego XII Prezentacji Warsztatów Terapii Zajęciowej był koncert „Jurajskiej Kapeli”
Za swój dorobek artystyczny- występ pt.: „ Bałkanica „ otrzymali dyplomy, indywidualne upominki oraz nagrodę główną dla całej placówki.
Musimy nadmienić, iż grupa z WTZ Drzewica była jedyną grupą artystów którzy tego dnia bisowali.
Cała lokalna społeczność, wszystkie osoby „sprawne inaczej „ wręcz szalały przy oprawie muzycznej występu uczestników -WTZ Drzewica.
Serdecznie dziękujemy za obecność - co prawda gościnną Pani Irenie Kwiecień, którą pojechała z Nami na wycieczkę i sprawowała opiekę medyczną nad całą Naszą grupą.

04.06.2016

Sprawni Inaczej z Wędką

04. 06. 2016 r. odbyły się już V Spławikowe Integracyjne Zawody Wędkarskie dla osób niepełnosprawnych w kategorii Spławik o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica zorganizowane przez Koło nr. 5 PZW „Drzewiczka” z siedzibą w Opocznie.
Punktualnie o godz. 8:30 nad drzewickim zalewem wędkarze z Koła nr 5 „Drzewiczka” czekali na uczestników i kadrę WTZ Drzewica. Zawody rozpoczęły się przywitaniem wszystkich zawodników oraz losowaniem stanowisk wędkarskich. Każdy uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy miał swojego opiekuna –wędkarza.
Sędzia Główny Krzysztof Kowal oraz sędziowie Bogdan Kowalski i Hieronim Milczarek oraz Sekretarz Józef Sadliński o godz. 9:00 rozpoczęli rywalizację o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica.
Po trwających 2 godziny połowach zakończono zawody.
Sędziowie jednogłośnie po zważeniu komisyjnie ryb przyznali miejsca:
I – Franciszek Urbańczyk, którego opiekunem był Karol Gąsiorowski- 1370 pkt.
II – Łukasz Tępiński, którego opiekunem był Eugeniusz Nowakowski-1050 pkt.
III- Hieronim Studentkowski i Dominika Stempniak, których opiekunem był Hieronim Milczarek-800 pkt.
Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski.
Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej z panią kierownik Sylwią Gąsiorowską serdecznie podziękowali za pomysł i zaangażowanie Burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu i Prezesowi PZW Koła nr.5 „Drzewiczka” Józefowi Liwińskiemu i wszystkim wędkarzom ,wręczając przepiękne upominki w kształcie rybek - wykonane przez uczestników z pracowni plastycznej prowadzonej przez instruktor terapii zajęciowej p. Martę Marasek.
Uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy serdecznie dziękują za wspaniałą zabawę i opiekę podczas trwania zawodów wędkarskich wszystkim wędkarzom- Panom:
Pluta Maciej, Pyzik Kazimierz, Gąsiorowski Krzysztof, Wojtarek Andrzej, Hieronim Milczarek, Białek Zbigniew, Starus Zbigniew, Kowal Krzysztof, Józef Liwiński, Sadliński Józef, Stec Jerzy , Kowal Paweł, Nowakowski Eugeniusz, Gąsiorowski Karol, Kowalski Bogdan, Janusz Wiesław, Nowakowski Adam.
Po wręczeniu pucharów, dyplomów i słodkich upominków Prezes Koła Józef Liwiński zaprosił wszystkich na wspólne pieczenie kiełbasek przy pięknej słonecznej pogodzie.

20.05.2016

Świętowali po raz ósmy

Jest już tradycją, że w drugiej połowie maja osoby niepełnosprawne, przedstawiciele stowarzyszeń, władz, placówek - Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy spotykają się w Opocznie uczestnicząc w Powiatowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza dziekana Jana Serszyńskiego w intencji środowisk i osób niepełnosprawnych w kolegiacie św. Bartłomieja. Następnie spotkanie było kontynuowane w Miejskim Domu Kultury, gdzie przybyłych gości powitali: przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz oraz wicestarosta Marcin Baranowski.
W tym roku podczas występów artystycznych nasi podopieczni wraz z instruktorami zatańczyli tradycyjny staropolski taniec – Polonez, który został nagrodzony gromkimi brawami. W przygotowaniu występu pomagała Pani Alina Szymańska – instruktor tańca z RCK w Drzewicy.
Po występie uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Drzewicy przyszedł czas na podziękowania - starosta opoczyński Józef Róg wraz z przewodniczącą Rady Powiatu wręczając różę i list gratulacyjny podziękował organizacjom i fundacjom z naszego powiatu za pełne zaangażowanie w pracę i działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Organizatorzy spotkania zaprosili także do wysłuchania koncertu tenora z opery łódzkiej Krzysztofa Marciniaka oraz sopranistki Agnieszki Makówki. Przy fortepianie akompaniowała Ewa Szpakowska.
Na koniec uroczystości układy taneczne zaprezentowała grupa Zahra Fitness działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie pod kierunkiem instruktorki Katarzyny Niewadzi.
Reakcja publiczności po każdym z występów i radość na twarzach uczestników spotkania potwierdzają ideę organizowania imprez integrujących środowiska osób niepełnosprawnych.

25.05.2018

Razem od dekady

Razem od dekady
9 lutego odbyły się uroczystości z okazji 10. rocznicy powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy. Jubileuszowe obchody zostały zorganizowane w Regionalnym Centrum Kultury. Zgromadziły nie tylko podopiecznych, ich rodziny i kadrę WTZ, ale również gminnych i powiatowych samorządowców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z placówką. Lista gości była bardzo długa, co świadczy o tym, że w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania drzewicki warsztat zyskał wielu przyjaciół i duże uznanie w lokalnym środowisku.
Główna część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej. Warto podkreślić, że uczestnicy i pracownicy WTZ siedzieli na scenie, podkreślając, że są jedną rodziną. Panie miały na sobie srebrne suknie, panowie założyli garnitury. Wrażenie robiła też efektowna, nawiązująca do jubileuszu dekoracja.
Po powitaniu kierowniczka Sylwia Gąsiorowska podsumowała dziesięciolecie WTZ w Drzewicy. - Głównym zadaniem naszej placówki jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaznaczyła. - Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Pozwalają zdobyć wiadomości i umiejętności potrzebne do samodzielnego funkcjonowania, zwiększają zaradność, przygotowują do pracy zarobkowej. Dają także szansę wyjścia z domowej izolacji, poznania nowych ludzi i nawiązania znajomości.
WTZ rozpoczął działalność 15 grudnia 2005 r. w Domu Pomocy Społecznej. Oficjalne otwarcie odbyło się dokładnie 10 lat temu – w lutym 2006 roku. Pod koniec 2009 roku nastąpiła zmiana siedziby, co umożliwiło objęcie terapią dwudziestu pięciu osób. WTZ zajął parter gminnego budynku przy ulicy Braci Kobylańskich 26. Tu z powodzeniem funkcjonuje do dziś.
- Dziesięć lat to dużo czasu, ale dla nas minęły one bardzo szybko. Był to okres wytężonej pracy. Poznawaliśmy się, integrowaliśmy, wytyczaliśmy nowe cele i zadania, cieszyliśmy z sukcesów – dodała Sylwia Gąsiorowska, nie zapominając o osobach, które odeszły już na zawsze: Zdzisławie Wójciku, Ryszardzie Wrzosku, Bernadetcie Bubiec i Ewie Skałban.
Podkreśliła, że placówka ma dobre relacje z warsztatami terapii zajęciowej z Opoczna i Żarnowa. Wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, a od minionego roku również z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, organizuje integracyjne zawody sportowe. Ściśle współpracuje z drzewickimi wędkarzami zrzeszonymi w dwóch kołach, czego przykładem są doroczne zawody wędkarskie z udziałem niepełnosprawnych.
Podopieczni WTZ uczestniczą w konkursach artystycznych, zawodach sportowych i imprezach kulturalnych, osiągając liczne sukcesy o zasięgu krajowym a nawet międzynarodowym. Wybitnymi dokonaniami sportowymi mogą się pochwalić Łukasz Tępiński, Mariusz Tomczyk i Waldemar Górzyński, sukcesami na niwie plastycznej Ewa Białek, a w konkursach recytatorskich i muzycznych prym wiedzie Arkadiusz Nowak.
Sylwia Gąsiorowska podziękowała kadrze warsztatu, rodzicom i opiekunom, zaakcentowała zasługi samorządu. Ze strony podopiecznych poetyckie podziękowania złożył Franciszek Urbańczyk.
Z gratulacjami i życzeniami kolejnych jubileuszy pospieszyli goście. Burmistrz Janusz Reszelewski przyznał, że decyzja o utworzeniu WTZ w Drzewicy była jedną z tych, które dały samorządowcom najwięcej satysfakcji. - Drzewicka placówka wyszła daleko poza ramy działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to dobre dziesięć lat-ocenił.
Po oficjalnych przemówieniach zebrani obejrzeli film na temat 10-lecia WTZ, przygotowany w ramach zajęć informatycznych przez instruktora zawodu Michała Pomykałę. Później podziwiali część artystyczną. Polonez w wykonaniu uczestników i kadry warsztatu, przygotowany pod okiem Aliny Szymańskiej z RCK, został nagrodzony owacją na stojąco.
Uroczystości zakończyły się w sali konferencyjnej, gdzie przygotowano poczęstunek. Nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz toastu lampką szampana za pomyślność WTZ w następnych dekadach.